Akkreditering

Akkreditering af almen praksis er unikt og påbegyndes primo januar
2016. Akkrediteringen sker kommunevis ved tilfældig udtrækning og
offentliggøres på ikas.dk. Med akkreditering vil lægeklinikkerne få
besøg af sundhedsfaglige personer for at vurdere, om lægeklinikkerne
lever op til kravene for god kvalitet. Dette sker hvert tredje år.
Formålet er, at:

  • fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i almen praksis
  • fremme patientsikkerheden
  • måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig
  • fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen
  • synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Lægernes Hus Norvangen er blevet akkrediteret i 2016.